Generalforsamling

Historik over CROSSROADS'
generalforsamlinger

Indkaldelser, referater og relateret.

Vejle d. 22. februar 2024


Ordinær generalforsamling, 2024


Ordinær generalforsamling i Bluesforeningen CROSSROADS
afholdes onsdag d. 28. februar kl. 19:00
i Bygningen, Ved Anlæget 14B, Vejle.


Dagsorden jf. foreningens vedtægter
- vedtægterne kan læses her: https://crossroads-vejle.dk/om/vedtagter


Dagsordenens faste punkter:

1a) Valg af dirigent
1b) Valg af referent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Fremlæggelse af årsregnskab
5) Indkomne forslag: Ingen
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Der skal vælges tre ny medlemmer af bestyrelsen.
7) Valg af revisor: Der skal vælges ny revisor.
8) Evt.


Bestyrelsen har ikke modtaget emner til behandling på generalforsamlingen.


Alle interesserede er velkomne. Kun personer med aktivt medlemskab det forløbne eller indeværende år har stemmeret. Medbring bevis herfor.


Spørgsmål eller andet relateret til generalforsamlingen, arbejde i bestyrelsen eller vedr. foreningen sendes pr. e-mail til mail@crossroads-vejle.dk


Med venlig hilsen
Bestyrelsen
https://crossroads-vejle.dk


REFERAT (følger snarest)

Vejle d. 28. januar 2024


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bluesforeningen CROSSROADS


Ordinær generalforsamling i Bluesforeningen CROSSROADS
afholdes onsdag d. 28. februar kl. 19
i Bygningen, Ved Anlæget 14B, Vejle.


Dagsorden jf. foreningens vedtægter
- vedtægterne kan læses her: https://crossroads-vejle.dk/om/vedtagter


Dagsordenens faste punkter:

1a) Valg af dirigent
1b) Valg af referent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Fremlæggelse af årsregnskab
5) Indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
7) Valg af revisor
8) Evt.


Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Emner/forsalg sendes pr. e-mail til mail@crossroads-vejle.dk


Alle interesserede er velkomne. Kun personer med aktivt medlemskab det forløbne eller indeværende år har stemmeret. Medbring bevis herfor.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen
https://crossroads-vejle.dk

Historik over CROSSROADS' generalforsamlinger

Indkaldelser, referater og relateret.